Missie en Visie

SWART B.V. wil voor haar klanten optreden als een gecertificeerde kwalitatieve onderneming op het gebied van: Verkoop, verhuur, montage, onderhoud, keuren en ontwikkelen van hijs- en hefmiddelen.

SWART B.V. wil de continuïteit van de onderneming op langere termijn waarborgen via een sterke positie in de markt en een continue verbetering van het eigen acquisitie pakket. Aan de  medewerkers zal een stimulerende en uitdagende werkkring worden geboden. Om deze missie te kunnen realiseren wil de directie een goede financiële positie handhaven. Er dient een jaarlijkse winstgevende exploitatie te worden gerealiseerd, opdat noodzakelijke en gewenste investeringen mogelijk blijven.

SWART B.V. streeft naar kwaliteit in de breedste zin van het woord. Dit betekent een hoge kwaliteit van geleverde diensten, alsmede in de uitstekende contacten met onze (potentiële) klanten. De kwaliteit van onze bedrijfsvoeringsprocessen dient door middel van het continu verbeteren van de doelmatigheid op een hoog niveau te worden gehouden. Derhalve eisen wij ook een voortdurende verbeterende kwaliteit en een win-win situatie met onze opdrachtgevers en toeleveranciers.

Open Keuring aanvragen
Open Contactformulier bottom bar