Gevaarlijke situaties met hijsgereedschappen

Paul Houdijk 18 september 2020Leestijd: 2 minuten

Hijsjukken, hijsklemmen, traverses, evenaars, klap-, kantel- en stortbakken, containers…, het zijn allemaal hijsgereedschappen. Ze zijn er in vele soorten en maten. Vaak speciaal geconstrueerd voor bijzondere toepassingen. En: veelal zélf gemaakt. Daar is op zich niets op tegen. Maar zijn ze ook allemaal veilig…? Voldoen ze bij keuring aan alle geldende eisen?

Het antwoord op die vragen is helaas ‘nee’. We schrikken nogal eens van wat we tegenkomen. Vaak – zonder dat gebruikers het overigens zelf in de gaten hebben – zijn dat gevaarlijke situaties. Ook collega-keuringsbedrijven maken er melding van. Daarom hebben we met elkaar afgesproken er iets aan te gaan doen. Meer aandacht en strakkere regels dus bij keuring. De branche neemt het voortouw. We hopen dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Basiseisen

Hijsjukken en andere constructies die gebruikt worden bij verticaal transport moeten allereerst sterk en stijf genoeg zijn om een last te kunnen dragen. Maar ook dienen ze een beveiliging te hebben. Een pal met veerwerking bijvoorbeeld, die er bij hijsklemmen met verticale klemvlakken voor zorgt dat de klemkracht altijd in stand blijft. Dergelijke basiseisen zijn te vinden in de Europese standaardnorm NEN-EN 13155.

Keuring

Bij een keuring moeten een certificaat of CE-/fabrikantenverklaring, een constructietekening met maatvoering én een gebruiksaanwijzing altijd aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan is er in principe geen nood. Behalve dat we dan eerst onderzoek gaan doen. We maken een berekening en een tekening én we beproeven met overload. De keurmeester controleert vervolgens op vervorming en beschadiging én op merken en borgingen. Daarna stelt hij een rapport op.

Rapport met risicocode

Het rapport resulteert in een risicocode die ook terug te vinden is op de sticker die de keurmeester na afloop van zijn werk op de apparatuur plakt. Risicocode 4 wil zeggen: afgekeurd. In geval van code 3 zijn tekortkomingen geconstateerd die binnen een maand verholpen moeten zijn om de goedkeuring te behouden. Bij code 2 heeft de gebruiker daarvoor 3 maanden de tijd. Code 1 tenslotte betekent dat er iets aan te merken valt; we bevelen aan dat vóór de volgende keuring – dus binnen een jaar – te verhelpen.

Verantwoordelijk

Samen kunnen we gevaarlijke situaties voorkomen. Vergeet daarom niet óók uw hijsjukken, hijsklemmen en andere hulpmiddelen voor keuring aan te bieden. En laat u dan niet verrassen door het aangescherpte keuringsprotocol. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van u en uw mensen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we ook van onze kant heel serieus nemen.

Wanneer keuren en/of beproeven?

Het keuringsprotocol schrijft onze keurmeesters het volgende voor: 

  • Bij een nieuw juk: 1x beproeving met gewicht
  • Vervolgens: jaarlijkse inspectie
  • Herbeproeving: bij ingrijpende reparatie of wijziging
  • Herbeproeving + las- en scheuronderzoek: bij 20.000 lastspelingen of na 10 jaar        
Open Keuring aanvragen
Open Contactformulier bottom bar